Petit tast de tot un projecte artísic que s'està coent... aquest va néixer a la facultat de Belles Arts i recull tot un conjunt d'imatges, escultures i ara t'ambé se'n experimenta la pintura.