Obra presentada al Concurs de Pintura Ràpida de la fira de Campllong